F4SEC Security Group BV, even voorstellen

F4SEC Security Group BV is een van de grotere gespecialiseerde detacheringsbedrijven op het vlak van Veiligheid en Beveiliging van Nederland. Wij voorzien onze klanten in dit vakgebied van flexibel inzetbare en deskundige vakkrachten. Deze professionals kunt u als klant voor kortere of langere termijn inzetten via reguliere uitzending of detachering. Zo beschikt u als klant altijd over een flexibele schil van de juiste omvang en expertise. Vandaar is F4SEC  “dé flexibele oplossing voor deskundige beveiliging”

Als werkgever is F4SEC Security Group BV interessant voor beveiligers omdat wij ons conformeren aan de cao en de daarin opgenomen loonschalen, onkosten vergoedingen en eenmalige uitkeringen. Verder kun je als beveiliger of als beveiliger in opleiding (Aspirant) bij F4SEC veel ervaring op doen op verschillende werkvlakken. Zo kan het zijn dat je de ene week bezig bent met bijvoorbeeld de objectbeveiliging van een Asielzoekers Centrum, daarna aan het werk bent als winkelbeveiliger om de week daarna ingezet te worden bij een groot meerdaags muziekfestival. Vanuit deze diversiteit hebben we dus altijd wel een interessante opdracht waar je ingezet kunt worden. Daarnaast hechten we ook veel waarde aan persoonlijk contact met onze collega’s buiten het werk, en team building. Dat doen we op sportieve wijze door jaarlijks met een aantal F4SEC collega’s deel te nemen aan enkele mud- en obstacle runs zoals de Cavemanrun. Maar ook onze jaarlijkse Zomer BBQ en Kerstbijeenkomst zijn momenten om op een informele wijze je collega’s te ontmoeten.

Als organisatie bestaat de F4SEC Security Group BV reeds sinds februari  1998. Sinds die tijd zijn we altijd actief geweest op het vlak van de objectbeveiliging. Als zodanig staat F4SEC dus voor ruim 18  jaar ervaring binnen de beveiliging. Vanaf de oprichting ook als leerbedrijf, in die tijd nog middels simulatietrainingen voor het zusterbedrijf Opleidingsinstituut voor Politie en Beveiligingspersoneel (OPB) BV. Het ging toen met name om de opleiding Algemeen Beveiligingsmedewerker (ABM). Daarna is er begonnen met een eigen beveiligingsdienst onder BD-nummer in Sittard. Eind 2015 zijn de activiteiten van F4SEC Professionals BV, een bedrijf dat sinds 2014 actief was en vanuit het OPB is opgericht, overgenomen.

Nu is F4SEC actief als detacheerder en volwaardige speler binnen de Beveiliging. Zo voldoet onze organisatie aan alle eisen waaraan een regulier beveiligingsbedrijf moet voldoen zoals een eigen ND nummer 4558 en een door het ministerie van justitie en veiligheid goedgekeurd uniform. Als Beveiligingsbedrijf is F4SEC erkend door en aangesloten bij de Vereniging Europese Beveiligingsbedrijven (VEB). Maar daarnaast is F4SEC tevens een erkende uitzendorganisatie, en beschikt als zodanig over haar NEN 4400-1 certificering en is erkend door de Stichting Normaring Arbeid. Tot slot is F4SEC sinds 2017 door de Nederlandse Veiligheidsbrache gecertificeerd als erkend Keurmerk Flexbedrijf. Dat geeft onze klanten en medewerkers de geruststellende zekerheid dat wij ons conformeren aan de geldende CAO bepalingen. Hierop worden wij meermaals per jaar gecontroleerd.

Klik op de onder vermelde logo’s voor de registraties, vergunningen en erkenningen van F4SEC Security Group BV.

image007image004Logo BelastingdienstLogo KvKMin justSBB