F4SEC Security Group BV, even voorstellen

Flexbedrijf vs Beveiligingsbedrijf

F4SEC Security Group BV is een van de grotere gespecialiseerde flexbedrijven op het vlak van Veiligheid en Beveiliging van Nederland. Wij voorzien onze klanten in dit vakgebied van flexibel inzetbare en deskundige vakkrachten. Deze professionals kunt u als klant voor kortere of langere termijn inzetten via reguliere uitzending of detachering. Zo beschikt u als klant altijd over een flexibele schil van de juiste omvang en expertise. Vandaar is F4SEC  “dé flexibele oplossing voor deskundige beveiliging”

Als werkgever is F4SEC Security Group BV interessant voor beveiligers omdat wij ons conformeren aan de cao en de daarin opgenomen loonschalen, onkosten vergoedingen en eenmalige uitkeringen. Verder kun je als beveiliger of als beveiliger in opleiding (Aspirant) bij F4SEC veel ervaring op doen op verschillende werkvlakken. Zo kan het zijn dat je de ene week bezig bent met bijvoorbeeld de objectbeveiliging van een Asielzoekers Centrum, daarna aan het werk bent als winkelbeveiliger om de week daarna ingezet te worden bij een groot meerdaags muziekfestival. Vanuit deze diversiteit hebben we dus altijd wel een interessante opdracht waar je ingezet kunt worden. Daarnaast hechten we ook veel waarde aan persoonlijk contact met onze collega’s buiten het werk, en team building. Dat doen we op sportieve wijze door jaarlijks met een aantal F4SEC collega’s deel te nemen aan enkele mud- en obstacle runs zoals de Cavemanrun. Maar ook onze jaarlijkse Zomer BBQ en Kerstbijeenkomst zijn momenten om op een informele wijze je collega’s te ontmoeten.

Als organisatie bestaat de F4SEC Security Group BV reeds sinds februari  1998. Sinds die tijd zijn we altijd actief geweest op het vlak van de objectbeveiliging. Als zodanig staat F4SEC dus voor ruim 18  jaar ervaring binnen de beveiliging. Vanaf de oprichting ook als leerbedrijf, in die tijd nog middels simulatietrainingen voor het zusterbedrijf Opleidingsinstituut voor Politie en Beveiligingspersoneel (OPB) BV. Het ging toen met name om de opleiding Algemeen Beveiligingsmedewerker (ABM). Daarna is er begonnen met een eigen beveiligingsdienst onder BD-nummer in Sittard. Eind 2015 zijn de activiteiten van F4SEC Professionals BV, een bedrijf dat sinds 2014 actief was en vanuit het OPB is opgericht, overgenomen.

F4SEC Security Group BV is actief als flexbedrijf binnen de beveiligingsbranche en zo voldoet onze organisatie aan alle eisen waaraan een regulier beveiligingsbedrijf moet voldoen zoals een eigen ND nummer 4558 en een door het ministerie van justitie en veiligheid goedgekeurd uniform. Daarnaast is F4SEC tevens een erkende uitzendorganisatie en beschikt als zodanig over haar NEN 4400-1 certificering en is erkend door de Stichting Normaring Arbeid. Tot slot is F4SEC sinds 2017 door de Nederlandse Veiligheidsbrache gecertificeerd met het Keurmerk Flexbedrijven binnen de Beveiligingsbranche. Dat geeft onze klanten en medewerkers de geruststellende zekerheid dat wij onze bedrijfsprocessen ‘iso-gebaseerd’ zijn geborgd en dat wij ons conformeren aan de geldende CAO bepalingen. Jaarlijks ondergaat de organisatie meerdere audits gericht op kwaliteitsdoeleinden en de wettelijke bepalingen binnen de context van de ketenaansprakelijkheid.

Vanuit haar divisie (ND nummer 5136) F4sec Security & Event Support BV biedt de organisatie ook zelfstandig beveiligingsdiensten aan ten behoeve van derden. Daarmee is de organisatie een breed uitgeruste en een volwaardige dienstverlener binnen de Beveiliging.