Onze werkzaamheden

Vanaf 2013 zijn de werkzaamheden van F4SEC gebaseerd op de volgende uitgangspunten.

Het leveren van kwalitatieve goede dienstverlening tegen een aantrekkelijk en scherp tarief

Vanuit de exclusieve samenwerking met onze opleidingspartner OPB staat F4SEC voor goed gekwalificeerd personeel. Al onze beveiligers zijn minimaal in het bezit van het MBO2 diploma Beveiliger 2 plus een geldige BHV certificering. Daarnaast hechten wij waarde aan voortdurende bijscholing. Zo zijn veel van onze beveiligers tevens in het bezit van een geldig BHV ploegleider certificaat. Onze verkeersregelaars beschikken over een landelijke aanstelling, en onze toezichthouders over een geldige BOA diplomering. Doordat F4SEC vanuit een hechte centrale organisatie werkzaam is kunnen we de belasting in overheadkosten laag houden. Hierdoor zijn we in staat onze diensten aan te bieden tegen een uiterst concurrerend tarief.

Het vervullen van een onafhankelijke rol als dienstverlener in de Beveiliging

In tegenstelling tot de meeste beveiligingsbedrijven is F4SEC geen concurrent van haar inleen opdrachtgevers. Heel bewust kiest F4SEC ervoor om geen eigen opdrachten op het vlak van objectbeveiliging, winkelbeveiliging en mobiele surveillance aan te nemen. Hierdoor zijn we in staat ons beter de focussen op de klantwensen van onze opdrachtgevers. Vanuit dit uitgangpunt bestaan de opdrachtgevers van F4SEC dus voornamelijk uit beveiligingsbedrijven met een eigen ND nummer of bedrijfsbeveiligingsdiensten met een eigen BD nummer. Als onafhankelijke partij is F4SEC niet exclusief verbonden aan enig bedrijf of bancaire instelling. F4SEC is onafhankelijk en nimmer een concurrent van onze klanten.

Verbetering van de Beroepspraktijkvorming ook wel stage genoemd binnen de beveiliging.

Vanuit onze rol als opleidingspartner van het OPB hebben we kennis genomen van veel onregelmatigheden in de markt op het vlak van de stage. Helaas zien we vaak dat er oneigenlijke constructies worden opgetuigd, die als doel hebben de in de NVB cao vastgelegde betalingsverplichting van een regulier cao-loon aan aspirant beveiligers gedurende hun stage, te omzeilen en te ontwijken. Uiteraard heeft dat een ontwrichtende werking op de concurrentie, voor de bedrijven die zich wel aan de geldende regels van de cao wensen te conformeren. Daarom wil F4SEC zich in haar rol als leerbedrijf conformeren aan de beloningsregels zoals deze zijn vastgelegd in de cao’s van onze klanten. Wij hanteren dus de zogenoemde inlenersbeloning. Daarnaast is het zo dat sinds augustus 2013 de stageperiode voor de BBL opleiding vanuit de Wet Educatie Beroepsonderwijs is verlengd van 180 uur naar 650 uur. Het vinden van een goede stageplaats voor dit aantal uren is vaak een hele uitdaging. Maar omdat F4SEC een uitzendorganisatie is met diverse opdrachtgevers kunnen wij een stage aanbieden bij verschillende klanten. Het plaatsen van een aspirant geschiedt uiteraard altijd in overleg met en na akkoord van de klant. Hierdoor gaan onze aspiranten vaak erg goed voorbereid op praktijkexamen. Meer dan eens hebben ze ervaring opgedaan in diverse disciplines van het vak beveiliger zoals winkelbeveiliging, objectbeveiliging en evenementen beveiliging.

Het behoeft geen nadere toelichting dat de samenwerking met onze opleidingspartner het OPB een enorm onderscheidend vermogen en toegevoegde waarde is. Mede doordat het OPB als opleider is opgenomen in het Centraal Register Beroepsopleidingen (CREBO) van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen. Verder is het OPB een van de weinige opleiders welke beschikt over een Lloyds Register certificering.