F4SEC Security Group BV, missie en kernwaarden

Missie

Zowel in onze bedrijfsfilosofie als ook in ons logo staan klant en medewerker centraal. De klant omringt zich met een vaste kern. In de Beveiliging is deze meestal blauw. De aanvulling op de vaste kern is de flexibele schil waarin vanuit F4SEC de volgende kernwaarden in worden ondergebracht. Betrouwbaarheid, Deskundigheid, Flexibiliteit en Transparantie. Vanuit die visie is F4SEC constant in flexibiliteit. Vandaar dat onze bedrijfsslogan of mission statement luidt “F4SEC dé flexibele oplossing voor deskundige beveiliging”.

En omdat we als organisatie zowel bij onze klanten (klantwaarde) alsook bij onze medewerkers (medewerkerswaarde) actief betrokken zijn, dragen wij deze betrokkenheid -met focus op de toekomst- gezamenlijk uit onder het motto:

” F4SEC on the Move !”

 

 

Kernwaarden.

De missie van F4SEC Security Group BV wordt gedragen door de kernwaarden die we zoveel als mogelijk in ons dagelijks werk proberen toe te passen en uit te dragen. Deze kernwaarden zijn.

Betrouwbaarheid

F4SEC wil zicht conformeren aan de geldende cao richtlijnen en zich vanuit die optiek een betrouwbare werkgever tonen.  Ook als Leerbedrijf wil F4SEC een betrouwbare partner zijn. We dragen dit onder andere uit door invulling te geven aan het simpele motto “doen wat je zegt, en zeggen wat je doet”. Het feit dat F4SEC voldoet aan de eisen van de SNA certificering geeft aan dat wij betrouwbaar zijn daar waar het verloning conform cao, afdrachten en belastingen aan gaat.

Deskundigheid

Van onze beveiligers, toezichthouders en verkeersregelaars verwachten we operationele expertise. Door de samenwerking met OPB kunnen we optimaal invulling geven aan de permanente her- en bijscholing van onze collega’s. Maar ook van de collega’s achter de schermen verwachten wij dat zij op de hoogte zijn van datgene wat er in het vakgebied speelt.

Flexibiliteit

Flexibiliteit is kern van onze bedrijfsvoering. Wij streven ernaar de klantwens zo optimaal mogelijk te inventariseren en deze zo snel als mogelijk binnen de grenzen van de wet en cao in te vullen. F4SEC staat dan ook niet voor niets voor “Flexibility for Security” !. Onze collega’s selecteren wij op flexibiliteit, zowel op het vlak van werktijden maar uiteraard ook op het vlak van verschillende soorten diensten.

Transparantie

In onze dienstverlening trachten wij optimaal transparant te zijn. Zo zullen wij telkens vooraf aan in te vullen diensten onze klanten en opdrachtgevers informeren over welke F4SEC collega een dienst zal gaan invullen. Dat doen we bij voorkeur door een CV met pasfoto en kopie beveiligingspas te overleggen. Zo hoort een klant altijd vooraf geïnformeerd te zijn wanneer een aspirant beveiliger een dienst gaat vervullen, en hiermee in te stemmen. Naar zowel onze klanten en collega’s zijn we vooraf transparant over de tarieven en vergoedingen.