F4sec stelt de gezondheid en veiligheid van haar medewerkers en opdrachtgevers voorop en doet er alles aan om de mogelijke gevolgen van het coronavirus tot het minimum te beperken. Wij staan in nauw contact met gespecialiseerde instanties en partners, zoals het RIVM, De Veiligheidsregio, de KNVB, de GGD en de Nederlandse Veiligheidsbranche. Ook schakelen wij veel met onze opdrachtgevers en collega beveiligingsbedrijven. Met betrekking tot het nemen van maatregelen volgen we dan ook de richtlijnen van de hierboven genoemde instanties.

Dit betekent voor onze medewerkers dat zij het navolgende steeds in acht dienen te nemen:

• Geen handen schudden; • Regelmatig handen wassen; • Hoesten en niezen in de elleboog; • Papieren zakdoekjes gebruiken; • Gebruik maken van aanwezige ontsmettingsmiddelen; • Daar waar nodig of verplicht gesteld het dragen van een mondkapje; • Fysieke afstand van minimaal 1,5 m in betracht nemen, daar waar mogelijk; • Mogelijke besmetting te allen tijde melden bij de werkgever.

Wij stimuleren onze kantoormedewerkers om daar waar mogelijk thuis te werken.