F4SEC Security Group BV, beveiligen, opleiden, ad hoc dienstverlening.

• Het verzorgen van de Beroepspraktijkvorming voor de MBO 2 opleiding Beveiliger, de MBO 3 opleiding Beveiliger 3, de MBO 4 opleiding Leidinggevende Vakman. Maar ook de vakopleidingen Event Security Officer (ESO)
• Het in samenwerking met het OPB verzorgen van diverse praktijktrainingen
• Invullen van continu her en bijscholing voor eigen personeel
• Het in samenwerking met het OPB verzorgen van volwaardig MBO onderwijs op het vlak Beveiliging

• het verzorgen en ondersteunen van Retail beveiliging

het verzorgen en ondersteunen van Zorgbeveiliging

• het verzorgen en ondersteunen van objectbeveiliging algemeen

• het verzorgen en ondersteunen van animale beveiliging

• het verzorgen en ondersteunen van mobiele surveillance en alarmopvolging

• het verzorgen en ondersteunen van receptiediensten

• het verzorgen en ondersteunen van evenementenbeveiliging

• Flexpool dmv inzet van vakmensen op 24 uur basis
• onze beveiligers zijn gescreend, gecertificeerd en geüniformeerd
• u vraagt (per dag) invulling van concrete diensten via onze 24/7 planning (piketdienst 085-2737915, ook buiten kantoortijden)
• F4sec levert vakmensen op ad hoc basis met in acht name van wettelijke rij- en rusttijden

  • F4sec ontzorgt uw organisatie bij al uw projectmatige beveiligingsvraagstukken. Praktisch met de vereiste deskundigheid, flexibel, maar ook kostenbewust;
  • wij verzorgen desgewenst invulling op financiële parameters vanuit social return;
  • u kunt daarbij denken aan de projectmatige invulling van beveiligingsdiensten over een bepaalde periode, de 24 uursbezetting van een object of de bezetting op een bepaalde lijn/dienstregeling;
  • inclusief roostering, inzetplanning en inzetcoördinatie;
  • leiding en toezicht op de uitvoering via 1 leidinggevende van uw organisatie.

Bij F4SEC kunt u terecht voor een totaal pakket aan dienstverlening voor de inzet van vakkrachten op het vlak van Beveiliging en Toezicht binnen uw organisatie. Hierin willen we ons onderscheiden door het genereren van toegevoegde waarde binnen de gehele keten. Dus van opleiden tot aan inzet en advisering. We onderscheiden de volgende hoofdvormen in onze dienstverlening, die we na een persoonlijk gesprek nader kunnen toelichten en ook als maatwerk voorstel kunnen aanbieden aan u als klant.