Security Support

  • Zorgbeveiliging 
  • Retail beveiliging
  • Objectbeveiliging algemeen 
  • Mobiele surveillance en alarmopvolging
  • Klantadvies

F4sec Security Support

Binnen het werkveld van de particuliere beveiliging hebben wij ons de afgelopen jaren toegelegd op een aantal specialismen binnen deze sector, waaronder het beveiligen van winkels, gemeentelijke instellingen (onthaal), een luxe vakantieresort, maar ook zorginstellingen (zeker nu tijdens de coronacrisis). 

Meerwaarde voor klant en medewerker

Vanuit de Value Profit Chain gedachte staan klant en medewerker te voor ons te allen tijde centraal.

“We staan in verbinding met onze mensen en begrijpen wat onze klant wil.”

Naast een mensgericht sociaal beleid, goede arbeidsvoorwaarden en oprechte aandacht voor onze medewerkers zien wij uiteraard ook het nut in van een degelijk trainings- en bijscholingsprogramma.

Al onze medewerkers worden geacht zich te blijven ontwikkelen. Onderdeel daarvan is het volgen van een regulier trainings- en bijscholingsprogramma. Zo zijn alle medewerkers minimaal in het bezit van een geldig BHV- (en/of Ploegleider-) en AED-diploma volgens de NIBHV-norm. Verder besteden we aandacht aan het omgaan met agressie en Security Awareness. Samen met zusterorganisatie OPB (Opleidingsinstituut voor Politie en Beveiligingspersoneel) hebben we een opleidingsplan uitgewerkt dat volledig voorziet in de permanente her- en bijscholing van onze collega’s.

Periodiek bieden we de volgende CREBO Keuzedelen aan: Weerbaarheid voor Beveiligers en Toezichthouders (K0610), Proactief Beveiligen (K0744, vergelijkbaar OSP/QPP), Gastheerschap en Hospitality.

Binnen het werkveld van retail, worden onze medewerkers specifiek opgeleid tot retailbeveiliger en krijgen zij aanvullende trainingen bijvoorbeeld op het gebied van communicatie. 

Voor onze klanten binnen de zorg bieden wij een maatwerkgerichte opleiding aan tot beveiliger in de zorg. We gaan hier graag met u over in gesprek!

Het beleid van F4SEC Security Group op het gebied van training en opleiding van medewerkers is erop gericht de werkzaamheden in de praktijk op het gewenste kwaliteitsniveau te houden en meervoudige inzetbaarheid te stimuleren. Ons doel is de verwachtingen van onze opdrachtgevers (klantwaarde) maar ook van onze medewerkers (medewerkerswaarde) te overtreffen!