Surveillance Support

F4SEC Surveillance Support

In het verlengde van beveiliging ziet F4SEC het toezicht in het openbaar domein. Vanuit die visie wil F4SEC ook haar klanten kunnen voorzien van gediplomeerde Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) en toezichthouders (MTV of HTV). Het accent ligt hierbij op het domein openbare ruimte. Hoewel we de domeinen milieu en vervoer zeker niet uitsluiten. Al onze BOA’s en Toezichthouders voldoen uiteraard aan de eisen van de permanente her- en bij scholing. Via onze opleidingspartner OPB zijn we in staat hieraan steeds te voldoen.

Handhaving