F4SEC Service & Surveillance Support

Service, Toezicht en Handhaving

F4SEC Service & Surveillance Support

In het verlengde van de hedendaagse beveiliging zijn toezichthouders en service medewerkers niet meer weg te denken. Dit is zowel van toepassing in het private alsook het openbare domein. Vanuit die visie wil F4SEC ook haar klanten in het private domein kunnen voorzien van goed opgeleide Servicemedewerkers en Security Hosts. Zij vervullen inmiddels belangrijke rollen bij nagenoeg elk evenement van enige omvang. Vanuit het publieke domein wil F4SEC haar opdrachtgevers kunnen voorzien van gediplomeerde Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) en toezichthouders (HTV). Het accent ligt hierbij op het domein openbare ruimte en generieke opsporing. Hoewel we de domeinen milieu en vervoer zeker niet uitsluiten. Al onze BOA’s en Toezichthouders voldoen uiteraard aan de eisen van de permanente her- en bij scholing. Via onze opleidingspartner OPB zijn we in staat hieraan steeds te voldoen.